Oväntat besök


Oväntat besök på altanen. Bruno har sista veckan varit lite nyfiken på vad som finns under altangolvet. Nu vet vi!

Inga kommentarer: